αναβαινω

αναβαινω
    ἀναβαίνω
    ἀνα-βαίνω
    поэт. тж. ἀμβαίνω
    1) всходить, подниматься или влезать
    

(τι Hom., Xen., εἴς или ἔς τι Hom., Plat., Plut., Arst., и ἐπί τι Xen., Arst., Dem.)

    ἀ. ἐπὴ τὸν ἵππον или ἐφ΄ ἵππον Xen. — садиться на коня;
    ἵππος ἀναβαινόμενος или ἀναβεβαμένος Xen. — лошадь под всадником, т.е. верховая

    2) подниматься, вздыматься
    

ἢν ἐπ΄ ἑκκαίδεκα πήχεας ἀναβῇ ὅ ποταμός Her. — если уровень реки поднимается на 16 пехиев;

    ἀναβαινόντων τῶν ἔργων Plut. — когда воздвигались строения

    3) всходить на ложе, ложиться в постель
    

καθεῦδ΄ ἀναβάς Hom. — улегшись, он уснул

    4) садиться на корабль
    

ἀναβάντες ἐπέπλεον Hom. или ἔπλεον Xen. — погрузившись на судно (или суда), они поплыли;

    ἐς Τροίην ἀ. Hom. — отправляться на кораблях в Трою;
    ἀ. ἀπὸ Κρήτης Hom. — отплывать от (берегов) Крита

    5) (sc. ἐπὴ τὸ βῆμα) выступать с речью
    

ἀ. εἰς τὸ πλῆθος Plat. — говорить публично

    6) являться, приходить
    

(ἐπὴ или εἰς τὸ δικαστήριον Plat.; εἰς ἐκκλησἰαν Dem.; εἰς τέν οἰκίαν Polyb.)

    ἀνάβητε τούτων μάρτυρες Lys. — пусть придут свидетели этого

    7) отправляться (преимущ. от побережья вглубь страны)
    

(ἐς τοὺς Βακτρίους Her.; ἐς τέν Λυκίαν Thuc.)

    ἀναβεβηκότες παρά τινα Plat. — отправившиеся к кому-л.

    8) ступать (по чему-л.), топтать, попирать
    

(νεκροῖς Hom.)

    9) доходить, достигать
    

ποταμὸς ἀναβαίνει ἐς τὰς ἀρούρας Her. — река залила пашни;

    ἐπειδέ ἐνταῦθα ἀναβεβήκαμεν τοῦ λόγου Plat. — поскольку мы в своей беседе дошли до этого

    10) переходить
    

ἀναβῆναι ἔς τινα Her.(о царской власти) перейти к кому-л.

    11) происходить, совершаться
    

ἀ. ἀπό τινος Xen. — быть последствием чего-л.;

    ἢν μὲν τῇ σὺ λέγεις ἀναβαίνῃ τὰ πρήγματα Her. — если дела закончатся так, как ты говоришь;
    φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει ἐσθλή Hom. — среди людей идет добрая слава (о ком-л.)

    12) (о животных) покрывать
    

(τὰς θηλέας Her.)

    13) сажать
    

ἀ. ἄνδρας ἐπὴ καμήλους Her.(приказывать) посадить людей на верблюдов;

    νὼ ἀναβησάμενοι Hom. — посадив нас обоих (на корабль)


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "αναβαινω" в других словарях:

 • ἀναβαίνω — go up pres subj act 1st sg ἀναβαίνω go up pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αναβαίνω — (Α ἀναβαίνω) βλ. ανεβαίνω …   Dictionary of Greek

 • ἀνέβαν — ἀναβαίνω go up aor ind act 3rd pl (epic) ἀνέβᾱν , ἀναβαίνω go up aor ind act 3rd pl (doric) ἀναβαίνω go up aor ind act 1st sg (epic) ἀνέβᾱν , ἀναβαίνω go up aor ind act 1st sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναβαίνετε — ἀναβαίνω go up pres imperat act 2nd pl ἀναβαίνω go up pres ind act 2nd pl ἀναβαίνω go up imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναβαίνῃ — ἀναβαίνω go up pres subj mp 2nd sg ἀναβαίνω go up pres ind mp 2nd sg ἀναβαίνω go up pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμβαίνουσι — ἀναβαίνω go up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀναβαίνω go up pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναβαινομένων — ἀναβαίνω go up pres part mp fem gen pl ἀναβαίνω go up pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναβαινόντων — ἀναβαίνω go up pres part act masc/neut gen pl ἀναβαίνω go up pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναβαῖνον — ἀναβαίνω go up pres part act masc voc sg ἀναβαίνω go up pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναβαίνει — ἀναβαίνω go up pres ind mp 2nd sg ἀναβαίνω go up pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀναβαίνομεν — ἀναβαίνω go up pres ind act 1st pl ἀναβαίνω go up imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»